Tłumaczenia poświadczone na język włoski i odwrotnie

Jako doświadczony tłumacz mogę dla Państwa przygotować przekłady uwierzytelnione do celów formalnych podczas bezpośredniego spotkania lub w formie online. Mam uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego na polski i odwrotnie, potwierdzone wpisem na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Jeśli potrzebują Państwo dokładnego przełożenia dokumentów do urzędu czy sądu, służę pomocą. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty.

Najważniejsze cechy wyróżniające tłumaczenia poświadczone (tzw. ”przysięgłe”)

To szczególny rodzaj przekładów, realizowany wyłącznie przez uprawnionych do tego celu tłumaczy przysięgłych, między innymi języka włoskiego, zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. Każda strona dokumentu będącego tłumaczeniem poświadczonym musi być opatrzona specjalną pieczęcią, a sam dokument – formułą potwierdzającą, że przygotowany tekst jest zgodny z treścią oryginału. Taka forma jest wymagana przez szereg instytucji i urzędów. W większości przypadków zwykłe przekłady nie są przez nie honorowane i nie mogą być wykorzystywane do celów formalnych.

Co bardzo ważne, tłumaczenia poświadczone na włoski i każdy inny język muszą ściśle pokrywać się z oryginałem i tylko wtedy mają taką samą moc prawną jak on. Oprócz samego tekstu powinny uwzględniać również inne elementy zawarte w dokumencie źródłowym, takie jak znaki wodne, pieczęcie czy różnego rodzaju dodatkowe adnotacje. Sposób dostarczenia gotowego przekładu nie ma znaczenia, może być on przekazany zarówno osobiście, jak i drogą pocztową albo online w formie skanu lub tłumaczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W jakich przypadkach tłumaczenia poświadczone są niezbędne?

Lista dokumentów, w przypadku których konieczne jest sporządzenie tłumaczenia poświadczonego jest bardzo długa. Są to między innymi:

– pisma procesowe i urzędowe o różnym przeznaczeniu,
– akty notarialne,
– pełnomocnictwa,
– dokumentacja przetargowa,
– akty stanu cywilnego (urodzenia, zgonu czy małżeństwa),
– świadectwa szkolne i dyplomy wyższych uczelni,
– świadectwa pracy,
– różnego rodzaju certyfikaty i zaświadczenia.

Zdecydowana większość obcojęzycznych dokumentów, które mają być wykorzystane w sprawach sądowych, urzędowych czy notarialnych powinna być przygotowana właśnie w formie przekładu uwierzytelnionego przez uprawnionego tłumacza przysięgłego online lub w tradycyjnej formie. Tylko wtedy tłumaczenie będzie miało moc prawną i będzie honorowane przez wymienione wyżej instytucje. Chętnie wykonam dla Państwa tego rodzaju przekłady na język włoski i odwrotnie, ręcząc za ich rzetelność i dokładność.

Dlaczego warto zdecydować się na moje usługi?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zawodzie jestem w stanie zaoferować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, także online. Wszystkie tłumaczenia poświadczone wykonuję z najwyższą starannością i dokładnością, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i innymi przepisami prawa. Potwierdzeniem moich kompetencji jest wpis na listę Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/496/05. Mam codzienny kontakt z językiem i nieustannie doskonalę swoje umiejętności.

Każde zlecenie, którego się podejmuję, realizuję rzetelnie i terminowo, bez względu na to, czy było zawierane osobiście w moim biurze, czy też online. Świadczę usługi w zakresie przygotowywania różnego rodzaju przekładów z języka włoskiego i odwrotnie zarówno dla osób prywatnych, jak i firm czy instytucji. Działam na terenie Polski i Włoch. W każdym przypadku gwarantuję pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych mi danych, co w przypadku dokumentów ma szczególnie duże znaczenie. Biorę pełną odpowiedzialność za swoją pracę i jej jakość. Zapewniam, że każdy przekład, który zrealizuję, będzie mógł być z powodzeniem wykorzystany w urzędzie czy sądzie.

Dla Państwa wygody mogę przygotować tłumaczenia poświadczone z języka polskiego na włoski lub odwrotnie w swoim biurze w Szczecinie, ale również online, bez konieczności spotkań na żywo. Jestem otwarta na potrzeby klientów i nawet najbardziej wymagające zlecenia.
Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy. Chętnie odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania i pomogę w wyborze optymalnej formy przekładu w konkretnym przypadku.

Informacja o ochronie danych osobowych