Profesjonalizm i terminowość

Tłumacz przysięgły języka włoskiego

Ważną część mojej oferty stanowią przekłady uwierzytelnione, poświadczone specjalną pieczęcią oraz formułą potwierdzającą zgodność przekładu z treścią dokumentu. Jako doświadczony tłumacz przysięgły języka włoskiego, wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości i posiadający uprawnienia do wykonywania tego zawodu, specjalizuję się w sporządzaniu uwierzytelnionych przekładów, zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami i przepisami prawnymi. Dzięki poświadczeniu za pomocą pieczęci tłumaczenia zyskują status oficjalnych dokumentów, które mają moc prawną. Uwzględniają wszystkie elementy tekstu źródłowego, w tym znaki wodne, wszelkie adnotacje oraz pieczęcie.

Tłumaczenia poświadczone w zakresie języka włoskiego – oferta

Dokonuję tłumaczeń językowych poświadczonych zarówno dla osób prywatnych, jak i firm czy różnych instytucji. Obejmują one najczęściej:

  • wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe i procesowe,
  • dokumentację przetargową,
  • pełnomocnictwa,
  • akty notarialne,
  • zaświadczenia,
  • certyfikaty,
  • akty stanu cywilnego,
  • świadectwa pracy,
  • świadectwa szkolne,
  • dyplomy wyższych uczelni.

Ogromny nacisk kładę na wysoką jakość przekładów oraz szybki czas realizacji. Biorę pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę, zapewniając jednocześnie poufność i bezpieczeństwo danych.

Agencja Tłumaczeń Italia – Milana Długopolska

Informacja o ochronie danych osobowych